Kontakt: info@prazskesmyccoveduo.cz
doc. Mgr. Miloš Černý -  tel. 604839710
Mgr. Eva Šašinková - tel. 732963399

Projekty

 

Úklona klasikům - z cyklu pořadů „Jak se hladí duše“ s básníkem Františkem Novotným
 

Rozhovory mezi houslemi a kontrabasem - koncert s povídáním o smyčcových nástrojích
 

Věnec  ze  zpěvů  vlastenských - pořad o Českém národním obrození
 

Lidové vánoce v českých a moravských vesnicích - povídání o dobových zvycích a koledách

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.