Kontakt: info@prazskesmyccoveduo.cz
doc. Mgr. Miloš Černý -  tel. 604839710
Mgr. Eva Šašinková - tel. 732963399

Projekty

 

Úklona klasikům - z cyklu pořadů „Jak se hladí duše“ s básníkem Františkem Novotným
 

Rozhovory mezi houslemi a kontrabasem - koncert s povídáním o smyčcových nástrojích
 

Věnec  ze  zpěvů  vlastenských - pořad o Českém národním obrození
 

Lidové vánoce v českých a moravských vesnicích - povídání o dobových zvycích a koledách

PRAŽSKÉ SMYČCOVÉ DUO


Doc. Mgr. Miloš Černý

Absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře housle a klavír, absolvent HAMU – obor housle a sólový zpěv, stážista Institutu Gnessinych v Moskvě (sólový zpěv).
Dále absolvoval Interní uměleckou aspiranturu na HAMU, Habilitační řízení na DAMU, v r. 2012 jmenován docentem na DAMU.
Byl členem prestižních souborů: Kocianovo kvarteto, Sukův komorní orchestr, PKO,Virtuosi di Praga…. Absolvoval 2500-3000 koncertů po celém světě.
V současné době koncertuje, působí jako pedagog na DAMU a na Mezinárodní konzervatoři.

Mgr. Eva Šašinková

Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského, absolventka HAMU v Praze – obor kontrabas.
Nositelka  řady mezinárodních ocenění, laureátka mezinárodní kontrabasové soutěže v Parmě (Itálie), v Mittenwaldu (Německo) a  II. celosvětového festivalu kontrabasistů v Avignonu (Francie), absolutní vítězka Mezinárodní soutěže v Debrecenu (Maďarsko) a v ČR.
Držitelka ceny Josefa Hlávky - „Nadání Hlávkovy nadace"
Věnuje se sólové a komorní činnosti. Je členkou Českého komorního tria, Dua Bohemiabass  s violoncellistou Petrem Šporclem. Je autorkou odborných hudebních publikací pro děti.

Společné projekty:

Úklona klasikům - z cyklu pořadů „Jak se hladí duše“ s básníkem Františkem Novotným
Rozhovory mezi houslemi a kontrabasem - koncert s povídáním o smyčcových nástrojích
Věnec  ze  zpěvů  vlastenských - pořad o Českém národním obrození
Lidové vánoce v českých a moravských vesnicích - povídání o dobových zvycích a koledách

Typy vystoupení:

  • komorní koncerty, vernisáže
  • kongresy, společenské akce
  • odborné konzultace, kurzy

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.